صفحه اصلی

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
ثبت مقاله تعداد موارد یافت شده : 73 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان تاریخ
مکان یابی پارک سوار در شهر اصفهان 1395/04/19
ازدحام ترافیکی یکی از مشکلات اصلی شهرهای بزرگ می باشد که این مشکل از عوامل متعددی نظیر کمبود فضای پارکینگ، عدم استفاده مردم از وسایل نقلیه عمومی و انجام سفر با خودروهای شخصی ناشی می شود. تاکنون راهکارهای متفاوتی برای کاهش ترافیک ارائه شده است که استفاده از پارک - سوار یکی از راهکارهای مناسب و کارا می باشد. کارایی پارک - سوار در گرو استقرار صحیح این تسهیلات بر روی شبکه حمل ونقل می باشد و در صورتی که این تسهیلات به خوبی مکان یابی شوند مزایای زیادی بدنبال دارند...
بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده در رابطه بین بهزیستی روانشناسی و تاب اوری با رفتار شهروندی سازمانی 1395/04/12
این تحقیق با هدف بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک‏شده در رابطه بین بهزیستی روانشناختی و تاب آوری با رفتار شهروندی سازمانی در شهرداری مرکزی و مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان انجام گرفت. این پژوهش از منظر هدف‏، کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی می‏باشد.
شناسایی و رتبه بندی شاخص های مدیریت منابع انسانی مؤثر بر عملکرد سازمان و سنجش عملکرد سازمان های تحت مطالعه نسبت به این شاخص ها، با استفاده از تکنیک های MADM فازی (مطالعه موردی: سازمان های وابسته به شهرداری اصفهان)علی خسروی دکتر محمدوزین کریمیان 1395/04/02
شناسایی و رتبه بندی شاخص های مدیریت منابع انسانی مؤثر بر عملکرد سازمان و سنجش عملکرد سازمان های تحت مطالعه نسبت به این شاخص ها، با استفاده از تکنیک های MADM فازی (مطالعه موردی: سازمان های وابسته به شهرداری اصفهان)علی خسروی دکتر محمدوزین کریمیان
طراحی محیط و منظر Brown field در بافت قدیمی بر اساس الگوی باغ ایرانی(نمونه موردی تخت فولاد اصفهان) 1395/03/11
با توجه به اینکه حذف کاربری های جدید و مورد نیاز ، تاسیسات و فناوری از شهر مدرن امروزی امری محال است و هر قطعه زمین پیش از آنکه بخواهد به پارک و باغ اختصاص داده شود توجیهات اقتصادی کاربری های دیگری را برای آن رقم می زند که نتیجه آن سرانه بسیار پایین فضای باز خصوصا در شهرهای بزرگ است.
تبیین نقش شهرهای خواهرخوانده در افزایش همگرایی و توسعه روابط سیاسی و فرهنگی با اصفهان 1395/03/10
خواهرخواندگی، اقدام و حرکتی نمادین برای نشان دادن توافق میان دو شهر جهت توسعه روابط در ابعاد مختلف شهری می باشد. طی تفاهم نامه‏ای مسئولان شهرها متعهد می‏شوند تا در چهارچوب ضوابطی خاص همکاری ‏های فنی، عمرانی، فرهنگی، ترافیکی، علمی و آموزشی با یکدیگر داشته باشند. پیمان خواهر خواندگی رابطه ای دوستانه و هدفمند است که به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات، توسعه مناسبات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، شهری، فنی و سیاسی میان یک جامعه شهری با جامعه شهری مشابه خارجی برقرار می شود.
ارزشیابی سطح قابلیت زندگی و بانک پذیری شهری(مورد مطالعه: شهر اصفهان) 1395/03/08
در طول تاریخ شهرنشینی، انواع مختلفی از الگوهای برنامه‎ریزی شهری به‎عنوان ابزارهایی برای مدیریت شهرها در جهت افزایش سطح رفاه شهروندان به ‎کار گرفته شده است. راهبرد توسعه‎ی شهری یکی از آخرین الگوهای برنامه‎ریزی مطرح شده است، که سه هدف عمده‎ی افزایش رشد اقتصادی، کاهش مداوم فقر و بهبود مدیریت شهری را دنبال می‎کند. این راهبرد دارای چهار رکن است: قابلیت زندگی، بانک‎پذیری، رقابت‎پذیری و حکمرانی خوب. تحقق این چهار رکن، باعث دستیابی به اهداف راهبرد توسعه‎ی شهری خواهد شد.
مرکز فرهنگی حیدر علی اُف آذربایجان 1395/01/26
طراحی شهری و معماری باکو پایتخت کشور آذربایجان واقع در ساحل غربی دریای خزر، به شدت تحت تاثیر طرح ریزی زمان اتحاد جماهیر شوروی بوده است. از زمان استقلال این کشور در سال 1991 آذربایجان سرمایه گذاری های سنگینی در مدرن سازی و توسعه زیرساخت ها و معماری باکو انجام داده است و از میراث معماری شوروی به تدریج دور گشته است.
بازخوانی تعریف شرکت های دانش بنیان بر اساس شرایط اقتصادی کشور 1395/01/17
در عصر فرا صنعتی، یکی از ارکان پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشوری، شکوفایی موسسات دانش بنیان است. در کشور ما نیز اخیراً توجه ویژه ای به رشد و شکوفایی این موسسات در بین سیاست گذاران شکل گرفته،. اما نکته بسیار مهم در این میان، عدم وجود شاخص های مناسب همراه با یک تعریف صحیح از شرکت های دانش بنیان بر اساس شرایط کشور است. متاسفانه اکثر تعاریف موجود در پژوهش های داخلی، بر اساس متون علمی کشورهای پیشرفته تنظیم شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با رویکردی کاربردی و به صورت کیفی و بر مبنای یک مدل ترکیبی، طی یک فرآیند علمی در سه مرحله به کمک تکثّر روش و داده، سعی نموده با توجه به شرایط صنعتی و اقتصادی کشور به یک تعریف مناسب و بومی شده از شرکت های دانش بنیان دست یابد. مبنای این تعریف استفاده از نظرات خبرگان با روش تکثّر تحلیلگر، استفاده از تئوری اقتصاد یادگیرنده به عنوان پیش نیاز اقتصاد دانش بنیان، الگوی پیشرفت در کشورهای در حال توسعه، ساختارهای صنعتی و فناوری در کشورهای در حال توسعه، آمارهای واقعی و محیط فناوری کشور بوده است.
معماراني كه با نگرش نوين به معماري و فناوري پرداختند 1394/11/27
-
درباره معماري بيونيك 1394/11/11
-
مديريت دانش الگويي جهت مديريت شركتهاي دانش بنيان مستقر در پار كهاي علم و فناوري 1394/10/23
-
رهبري در مهندسي؛ رويكردي جهت بهبود مديريت شركت هاي نوپاي دانش بنيان 1394/10/23
-
تبيين مدل ساختاري تأثير ويژگي هاي فناوري بر تجاري سازي فناوري از ديدگاه مديران شركت هاي دانش بنيان 1394/10/23
-
تعهد سازماني در شركت هاي نوپاي دانش بنيان؛ عامل انسجام تيم و بقاي كسب و كار در محيط رقابتي 1394/10/14
-
نقش آفريني سرمايه اجتماعي سازماني در گرايش به نوآوري سازماني در شركت هاي دانش بنيان 1394/10/13
-
دانش، مديريت دانش،مراكز و شركت هاي دانش بنيان 1394/10/13
-
تحليل اثربخشي پارك هاي علم و فناوري به كمك نتايج فرآيند ارزيابي شركت هاي دانش بنيان مستقر در پارك هاي علم و فناوري 1394/10/13
-
بررسي وضعيت مديريت دانش در شركت هاي دانش بنيان مستقر در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان 1394/10/13
-
بررسي نقش مؤلفه هاي اقتصاد دانش بنيان بر بهره وري كل عوامل توليد 1394/10/13
-
بررسي عوامل مؤثر بر ارتقاي هوشمندي انساني- ساختاري در سازمان هاي دانش بنيان 1394/10/13
-
بررسى الگوى مناسب ساختار سازمانى شركت هاى دانش بنيان 1394/10/13
-
بررسي اثرات ابعاد اقتصاد دانش بنيان بر رشد توليدات در ايران 1394/10/13
-
الگوى بهبود توانمندى فناورانه در بنگاه هاى دانش بنيان تامين كننده تجهيزات الكترونيك پليس بر پايه الگوى توانمندى پويا 1394/10/13
-
نيم نگاهي به تجربيات آغازين ژاپن، آلمان و ايران 1394/10/12
-
مهندسي مجدد فرآيند برنامه ريزي با تاكيد بر كاربرد آينده نگاري 1394/10/12
-
مدل ارزيابي متوازن عملكرد پروژه هاي آينده نگاري فناوري اطلاعات 1394/10/12
-
متغيرهاي موثر بر انتخاب ابعاد در يك پروژه آينده نگاري 1394/10/12
-
چشم انداز نظام اقتصاد بين الملل: رويكرد آينده پژوهي 1394/10/12
-
چارچوب فرايندي راهبردي نوآوري در سازمان ها با ديدگاه آينده نگري 1394/10/12
-
توسعه مدل آينده پژوهي مبتني بر پيماش محيطي 1394/10/12
-
تحليلي برجايگاه آينده پژوهي در برنامه ريزي راهبردي توسعه شهري در ايران 1394/10/12
-
تحليل نابرابري هاي منطقه اي و آينده نگاري توسعه 1394/10/12
-
بررسي نيازهاي منابع انساني برنامه پنجم توسعه: رويكردي آينده پژوهي 1394/10/12
-
بررسي سطوح مختلف انجام فعاليت آينده نگاري علم و فناوري (ملي، منطق ه اي و شركتي) 1394/10/12
-
انسان ايراني،سياست و آينده شناسي 1394/10/12
-
ارائه متدولوژي تحليل روند براي شكل گيري استراتژي و آينده نگاري 1394/10/12
-
ارائه چارچوب فرآيندي براي آينده نگاري مبتني بر روش فراتركيبي 1394/10/12
-
آينده نگري گسترش سكونت هاي غيررسمي در مناطق شهري آذربايجان غربي و راهبردهاي مديريتي آن 1394/10/12
-
آينده نگاري راهبردي و سياست گذاري منطقه اي با رويكرد سناريونويسي 1394/10/12
-
آينده شناسي و برآورد محيط راهبردي:لازمه تصميم گيري بهتر در امنيت ملي 1394/10/12
-
آينده پژوهي؛ رهيافتي نو در مديريت جامع حمل و نقل شهري 1394/10/12
-
آينده پژوهي، بستر عبور از مرزهاي دانش 1394/10/12
-
آينده پژوهي وضعيت آموزش عالي زنان در منطقه خاورميانه با تاكيد بر جايگاه ايران 1394/10/12
-
هوشمندي راهبردي در سياست گذاري 1394/10/07
-
مديريت و برنامه ريزي فضايي مناطق كلانشهري در عصر جهاني شدن اقتصاد با تاكيد بر مناطق كلانشهري تهران 1394/10/07
-
قابليت هاي فرايند شكل گيري دولت الكترونيكي و راهبردهاي آينده نگاري در ايران 1394/10/07
-
فناوري نرم و نسل چهارم آينده نگاري فناوري 1394/10/07
-
روند تحولات جمعيت و آينده نگري آن در تحولات خرم آباد 1394/10/07
-
چشم انداز 20ساله و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران 1394/10/07
-
تحليلي بر آينده نگاري علم و فناوري در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات 1394/10/07
-
آينده نگاري راه بردي در دكترين مهدويت 1394/10/07
-
آينده پژوهي پاسخگويي سازمان هاي غيردولتي حوزه ي سلامت و بهداشت ايران1404 1394/10/07
-
مطالعه تطبيقي تاثير فعاليت هاي بعد از مدرسه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي هوشمند و سنتي شهر قزوين 1394/10/05
-
مشاركت شهروندان در مديريت شهري از طريق اينترنت 1394/10/05
-
فناوري هاي نرم؛ انواع و ويژگي ها 1394/10/05
-
فناوري اطلاعات، تحولي نوين در توسعه سلامت شهري 1394/10/05
-
فصلنامه شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان4 1394/10/05
-
فصلنامه شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان3 1394/10/05
-
طراحي و ارائۀ مدل سنجش توسعۀ فرهنگي شهري بر اساس رويكردهاي تفكر هوشمند و ظرفيتسازي فرهنگي (مطالعۀ موردي شهر اصفهان) 1394/10/05
-
طراحي مدل تعاملي مديريت رسانه و فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي 1394/10/05
-
طراحي مدل پيشنهادي فن بازار در سطح ملي در ايران 1394/10/05
-
شهرهاي خلاق كانادا 1394/10/05
-
شهر هوشمند ضرورت هزاره سوم در تعاملات يكپارچه شهرداري الكترونيك 1394/10/05
-
شناسايي ابعاد و راهكارهاي تحقق مديريت يكپارچه شهري با روش فراتلفيق 1394/10/05
-
رابطه فناوري هاي نوين اطلاعاتي و توسعه مديريت منابع انساني الكترونيكي 1394/10/05
-
چالش هاي فناوري هاي نوين در معماري و تعامل آن با ارزش هاي معماري اسلامي ايران 1394/10/05
-
بررسي و مقايسه مديريت دانش و يادگيري سازماني در مدارس هوشمند و مدارس عادي شهر تهران 1394/10/05
-
بررسي مدل هاي فرماندهي و كنترل در شهر با بهره گيري از فن آوري هاي نوين 1394/10/05
-
ارزيابي علل عدم استفاده از فناوري هاي نوين ساختماني در نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران 1394/10/05
-
فصلنامه شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان2 1394/10/03
-
فصلنامه شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان1 1394/10/03
-
ضرورت ها و موانع ايجاد شهر هوشمند در ايران 1394/10/03
-
امكان سنجي استقرار مدارس هوشمند در دبيرستان هاي دخترانه شهر اهواز 1394/10/03
-
<<   <  1  >   >>  
تمامي حقوق اين وب سايت متعلق به مركز فناوري هاي نوين شهرداري اصفهان مي باشد.