صفحه اصلی
رهنمودهاي رياست محترم جمهور

رديف

موضوع مطروحه

منبع

1

دولت همچنان به حمايت از فناوري‌هاي نو و اقتصاد دانش‌بنيان ادامه مي‌دهد.

جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 28 مهر 94

2

توجه و اولويت‌بندي نيازهاي اصلي كشور و همچنين حضور رقابتي در عرصه‌هاي علمي و فناوري جهان براي حفظ شتاب علمي و فناوري كشور ضروري است

جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 28 مهر 94

3

علوم و فناوري‌هاي نانو را جزو اولويت‌هاي روند رشد و پيشرفت كشور دانست.

جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 28 مهر 94

4

كم‌كم به سوي يك خانواده جهاني در حال حركت هستيم.

شنبه 27 ارديبهشت 1393 جهان نيوز

5

روحاني با بيان اينكه حق ارتباط با شبكه اطلاعات جهاني را به عنوان حق شهروندي در كشور‌مان به رسميت مي‌شناسيم،

شنبه 27 ارديبهشت 1393 جهان نيوز

6

مسئله كه امسال ما قرار است در پس اقتصاد مقاومتي باشيم و توسعه و اقتصاد مقاومتي بدون فناوري‌هاي نوين و در رأس آن IT و ICT امكانپذير نيست،

شنبه 27 ارديبهشت 1393 جهان نيوز

7

اين فناوري به عنوان پايه‌اي براي ساير فناوري‌ها و تحقيقات است؛ براي يك دانشجوي دكترا استفاده از فناوري‌هاي نوين امروز يك ضرورت است

شنبه 27 ارديبهشت 1393 جهان نيوز

8

شوراي عالي فضاي مجازي و مركز ملي فضاي مجازي و وزارت فناوري و ارتباطات و اطلاعات و همه و همه بايد زمينه را براي حضور شركت‌هاي دانش‌بنيان در فاوا آماده كنيم. اين جوان‌ها و بخش خصوصي هستند كه بايد به ميدان بيايند و آنها قادرند متحول كنند.

شنبه 27 ارديبهشت 1393 جهان نيوز

9

وجود فناوري‌هاي نوين در زمينه سلامت نيز ضروري است، امروز در زمينه سلامت كه باري از دوش مردم برداشته و برخواهيم داشت، بايد فناوري‌ها را به كمك در اين بخش بياوريم

شنبه 27 ارديبهشت 1393 جهان نيوز

10

بايد در اين فضاي نو كار كنيم و از تجربه دنيا استفاده كرده و با ديگران مشاركت كنيم

گردهمايي شركتهاي دانش بنيان

11

از ورود فناوري‏هاي جديد به ايران استقبال مي كنيم

گردهمايي شركتهاي دانش بنيان 

12

ما امروز نيازمند اراده قوي براي دستيابي به استقلال، خودكفايي علمي و فناوري در بسياري از زمينه‌ها و رابطه درست با دنيا هستيم

گردهمايي شركتهاي دانش بنيان

13

خوشحالم كه امروز تنها به دانشگاه، علم و كلاس نگاه نمي‌كنيم و به توليد علم و پژوهش نگاه مي‌كنيم. خوشحالم كه تنها به علم نگاه نمي‌كنيم بلكه به فناوري نگاه مي‌كنيم و خوشحالم كه تنها به فناوري هم نگاه نكرده و به بازار و تجاري شدن نگاه مي‌كنيم

گردهمايي شركتهاي دانش بنيان

14

علم و فناوري، بازار و برند و تصرف بازار ديگران راه درست است. ما بايد بازار منطقه و جهان را در تسخير محصول ايرانيان دربياوريم، غرور ملي اينجاست

گردهمايي شركتهاي دانش بنيان 

15

اين استان قطب كشاورزي، صنعت، فناوري‌هاي نوين و مركز علمي و فرهنگي كشور است و بايد از استعدادهاي فراواني كه وجود دارد، به خوبي بهره‌ گرفت.

خبرگزاري صدا و سيما 23 آذر

17

گر مردم را در صحنه فعال كرده و فناوري‌هاي نوين را مورد توجه و استفاده قرار دهيم، مي‌توان تحولات بزرگي را در زمينه پيشرفت و آباداني كشور ايجاد كرد.

جام جم آنلاين

18

علم و دانشگاه بايد نفع رسان به جامعه باشند و دانشگاهيان بايد با فناوريهاي نوين به صحنه اقتصاد بيايند.

جام جم آنلاين

مرکز فناوری های نوین شهرداری اصفهان

اصفــهان ، خیـــابان آیت ا... طیب ، جنب بنیاد شهید ، مـرکز فـناوری های نـوین

تلفن : 32344390-031  فکس :32344390

کدپستی: 47411-81367  

عضویت در شبکه تلگرام مرکز فناوریهای نوین 
 
 
تمامي حقوق اين وب سايت متعلق به مركز فناوري هاي نوين شهرداري اصفهان مي باشد.