<
صفحه اصلی
رهنمودهاي مقام معظم رهبري

رديف

موضوع مطروحه

منبع

1

زنجيره‌ى علم، فناورى، توليد محصول و تجارى‌سازى در حال شكل‌گيرى است؛ يعنى دانش را توليد ميكنند، آن را تبديل به فناورى ميكنند، محصول را توليد ميكنند، محصول را به بازار تجارت جهانى مى‌آورند و براى كشور توليد ثروت ميكنند… اين دانش كشور را ثروتمند ميكند، سودش به همه‌ى مردم ميرسد. اين، كشاندن مسير توليد علم به ثروت ملى كشور است و پاسخگوئى به نيازهاى ملت.

بيانات در حرم مطهر رضوي در آغاز سال 90 01/01/1390

2

مسئله‏ي كاربردي كردن تحقيقات و اختراعات جزو چيزهائي است كه من رويش تكيه دارم. ما ممكن است يك تحقيقاتي بكنيم، در يك پروژه‏ي تبليغاتي به جاهاي خوبي هم محققِ ما برسد؛ اما اين در وضع كشور، در جهت رشد و توسعه‏ي كشور نقشي نداشته باشد؛ يعني نتواند به ثروت ملي تبديل شود. ما بايد علممان را بتوانيم به ثروت ملي تبديل كنيم. اين، تلاش لازم دارد، برنامه‏ريزي لازم دارد… ما بايد زنجيره‏ي علم و فناوري را تكميل كنيم، كه گاهي يك جاهائي از اين زنجيره قطع شده است، تا يك خط توليد واقعي درست بشود و علم بتواند از همه‏ي جهات به اهداف خودش برسد.

بيانات در ديدار نخبگان جوان

12/06/1386

3

البتّه توليد علم را كه ما عرض كرديم، با توليد مقاله نبايد اشتباه كرد. آمارهايى كه مي‌دهند، مقاله‌هايى كه منتشر شده، مقاله‌هاى علمى و بعضاً باارزش و مرجع كه در دنيا جنبه‌ى مرجع پيدا كرده، اين چيز خوبى است، چيز باارزشى است امّا اين همه‌ى قضيّه نيست؛ اوّلاً بايستى مقاله‌ها به ثبت ابداع بينجامد، ثانياً بايد مقاله‌ها ناظر به نيازهاى درونى كشور باشد؛ اين را بايد هم دانشگاه‌ها، هم دستگاه‌هاى مراكز تحقيقاتى و علمى دنبال بكنند؛ روى اين بايد تكيه كرد.

بيانات در ديدار شركت‌كنندگان در هشتمين همايش ملي نخبگان جوان

30/07/1393

4

ما بايستى در مجموعه‌ى دانشگاه‌هاى كشور يك زنجيره‌ى كامل علمى را شاهد باشيم؛ به معناى واقعى، يك شبكه‌ى عظيم توليد علم در همه‌ى ابعاد و در همه‌ى بخشهاى مورد نياز، و همه هم‌افزا و مكمّل يكديگر. هم مراكز تحقيقاتى ما، هم دانشگاه‌هاى ما، هم بقيّه‌ى دستگاه‌هايى كه به‌نحوى با مسائل علمى ارتباط پيدا ميكنند، با همديگر همكارى كنند.

بيانات در ديدار شركت‌كنندگان در هشتمين همايش ملي نخبگان جوان

30/07/1393

5

… علم و فناورى يكى از پايه‌هاى اقتدار اقتصادى يك ملت است. يك ملت با داشتن دانش پيشرفته، فناورى پيشرفته، هم به ثروت ميرسد، هم به استغناى سياسى ميرسد، هم آبرومند ميشود، هم دستش قوى ميشود. به خاطر كليدى بودن مسئله‌ى پيشرفت علم و فناورى، من نسبت به اين مسئله حساسم.

بيانات در حرم رضوي در آغاز سال 91 01/01/1391

6

ما بايد در همه‏ى علوم توليد داشته باشيم.رابطه‏ى بين كشورها در زمينه‏ى علم بايد رابطه‏ى صادرات و واردات باشد؛ يعنى در آن تعادل و توازن وجود داشته باشد. همچنانى كه در باب مسائل اقتصادى و بازرگانى، اگر كشورى وارداتش بيشتر از صادراتش شد، ترازش منفى مى‏شود و احساس غبن مى‏كند، در زمينه‏ى علم هم بايد همين‏جور باشد. علم را وارد كنيد، عيبى ندارد؛ اما حداقل به همان اندازه كه وارد مى‏كنيد- يا بيشتر- صادر كنيد. بايد جريان دوطرفه باشد.

بيانات در ديدار استادان و دانشجويان كردستان ‌27/02/1388

7

اگر ما توانستيم كار علمي را پيش ببريم و علم را اقتصادي كنيم قطعاً در زمينه‌ي اقتصاد از فروش نفت و از خام‌فروشي‌هايي كه داريم و مانند اينها، براي ما بسيار پر صرفه‌تر خواهد بود … واقعاً يكي از كليدهاي حلّ مشكلات اقتصادي و معضلات اقتصادي ما، تكيه‌ي روي علم است.

بيانات در ديدار رئيس‌جمهور و اعضاي هيأت دولت

06/06/1392

8

بديهي است كه يك كشور همه‌ي فصول و سطوح مورد نيازِ در مسائل علمي و فنّاوري را نميتواند خودش تهيّه كند، بايد از ديگران هم بگيرد؛ امّا اين گرفتن از ديگران به صورت دست دراز كردن به سوي ديگران نيست؛ به صورت معامله‌ي برابر و پاياپاي [است‌]؛ علم ميدهيد، علم ميگيريد؛ فنّاوري ميدهيد، فنّاوري ميگيريد؛ احترامتان هم در دنيا محفوظ است.

بيانات در ديدار شركت‌كنندگان در هفتمين همايش ملي نخبگان جوان

17/07/1392

9

پيشرفت مادى كشور در درجه‏ى اول، متوقف بر دو عنصر است: يك عنصر، عنصر علم است؛ يك عنصر، عنصر توليد است. اگر علم نباشد، توليد هم صدمه مى‏بيند؛ كشور با علم پيش مى‏رود. اگر علم باشد، اما بر اساس اين علم و بر بنياد دانش، توليد تحول و تكامل و افزايش پيدا نكند، باز كشور درجا مى‏زند… بايد به علم و توليد اهميت بدهيم؛ بايد در مراكز علم، در مراكز تحقيق، با شكلهاى نو و مدرن پيگيرى شود.

بيانات در ديدار كارگران نمونه سراسر كشور 08/02/1389

10

ما در بسياري از مسائل ديگر هم در عين تحريم توانسته‌ايم به نقطه‌هاي بسيار برجسته و بالا دست پيدا كنيم؛ يك مثال آن، توليد علم است؛ يك مثال آن، صنعت و فناوري است؛ در اينها ما تحريم بوديم، الان هم تحريم هستيم. در مورد دانشهاي پيشرفته و روز، الان هم درهاي مراكز علمي مهم بِروز دنيا به روي دانشمند ايراني و دانشجوي ايراني بسته است، امّا درعين‌حال، ما در نانو پيشرفت كرديم، در هسته‌اي پيشرفت كرديم، در سلّولهاي بنيادي پيشرفت كرديم، در صنايع دفاعي پيشرفت كرديم، در صنايع پهپاد و موشك، به كوري چشم دشمن، پيشرفت كرديم؛ چرا در اقتصاد نتوانيم پيشرفت كنيم؟! ما كه در اين سر صحنه‌ها و عرصه‌هاي گوناگون اين همه موّفقيّت به دست آورديم، در اقتصاد هم اگر عزممان را جزم كنيم و دست به دست هم بدهيم، ميتوانيم اقتصاد را شكوفا كنيم. چشممان به دست دشمن نباشد كه كِي اين تحريم را برميدارد، كِي فلان نقطه را موافقت ميكند؛ به درك! نگاه كنيم ببينيم خودمان چه‌كار ميتوانيم بكنيم.

بيانات در حرم مطهر رضوي01/01/1393

11

… ما گفته‌ايم «ساخت دروني نظام» بايد استحكام پيدا كند؛ ما گفته‌ايم «علم» بايستي رشد پيدا كند؛ ما گفته‌ايم «توليد داخلي» بايستي اساس كار باشد؛ ما گفته‌ايم «نگاه خوشبينانه به استعداد بومي كشور» بايستي جدّي باشد، استعدادها پرورش پيدا كند؛ اينها پايه‌هاي اصلي كار است. وقتي كشوري با تكيه‌ي به استعدادهاي دروني، با تكيه‌ي به ابتكار نيروي انساني خود، با تكيه‌ي به علم و دانش خود، با تكيه‌ي به ايمان خود و با اتّحاد حركت ميكند، قطعاً به نتايج مطلوب خواهد رسيد.

بيانات در ديدار فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

26/06/1392

12

مسئله‌ى علم در كشور، يك حلقه‌اى است از آن زنجيره، كه اين حلقه درست متوجه به آن نقطه‌ى اصلى و اساسى است كه ما ده دوازده سال است داريم اين را دنبال ميكنيم. گفتيم «العلم سلطان»؛ علم، اقتدار است؛ هر كسى كه داراى علم و داراى اين اقتدار شد، طبق اين روايت، «صال»؛ ميتواند بر محيط جهان حكمفرمائى كند، يعنى اهداف خودش را دنبال كند؛ هر كسى مالك آن نشد، «صيل عليه»؛ يعنى بر او حكمفرمائى خواهد شد.

بيانات در ديدار جمعي از دانشجويان

19/05/1390

13

امروز يكي از نيازهاي اساسي و درجه‌ي يك كشور، نياز علمي است. اگر چنانچه ما توانستيم در عرصه‌ي علمي، پيشرفتهائي را كه تا امروز بحمدالله به دست آمده است، با همين سرعت دنبال كنيم، هم در زمينه‌ي مشكلات اقتصادي، هم در زمينه‌ي مشكلات سياسي، هم در زمينه‌ي مشكلات اجتماعي، هم در زمينه‌ي مسائل بين‌المللي، مطمئناً گره‌گشائي‌هاي بزرگي خواهد شد.

بيانات در ديدار دانشجويان‌

06/05/1392

14

اگر كشور ميخواهد تحريمها كه امروز ابزارى است در دست دشمنان ما براى تحقير ملّت [بى‌اثر شود]، با نگاه علمى به مسائل كشور، و توجّه به علم، و پيوند دادن علم و صنعت و كشاورزى تحريمها بى‌اثر خواهد شد.

بيانات در ديدار اساتيد دانشگاه‌ها

11/04/1393

15

امروز كشور نيازمند يك جهاد علمى است. البته اينجا كه عرض ميكنم علم، منظورم معناى عام علم است؛ نه فقط علوم تجربى… جهاد يك معناى خاصى دارد. معناى جهاد فقط تلاش نيست. در مفهوم اسلامى، جهاد عبارت است از آن تلاشى كه در مقابل يك دشمن است، در مقابل يك خصم است. هر تلاشى جهاد نيست. مجاهدت با نفس، مجاهدت در مقابل شيطان، جهاد در ميدان نظامى، مواجهه‏ى با يك دشمن است؛ مواجهه‏ى با يك معارض است. امروز ما در زمينه‏ى علم نياز داريم كه اينجور تلاشى در كشور بكنيم؛ احساس كنيم موانعى وجود دارد، بايد اين موانع را برداريم؛ دارد معارضه‏هائى ميشود، بايد اين معارضه‏ها را در هم بشكنيم؛ در زمينه‏ى عرضه‏ى امكانات علمى، خسّتهائى از سوى كسانى كه صاحبان آن هستند- كه كشورهاى پيشرفته‏ى علمى است- وجود دارد، بايد در مقابل اين خسّتها از خودمان عزت و جوشندگى و فورانِ از درون نشان بدهيم.

بيانات در ديدار اساتيد دانشگاه‌ها

14/06/1389

16

ما ميخواهيم كشور خودمان -در درجه‌ي اوّل، حالا بحث كشورهاي ديگر و مسائل بين‌المللي و جهاني را نميكنيم- يك كشوري بشود كه به آن خطوط آرماني اسلام برسد كه اين خطوط آرماني يك چيز مطلوب و شيريني براي هر انسان متفكّري است؛ يعني هركسي كه بنشيند فكر كند، مطالعه كند، از اين وضع آرماني جامعه‌ي اسلامي لذّت ميبرد؛ جامعه‌اي كه در آن، هم علم هست، هم پيشرفت هست، هم عزّت هست، هم عدالت هست، هم قدرت مقابله‌ي با امواج جهاني هست، هم ثروت هست؛ يك تصوير اين‌جوري؛ ما به اين ميگوييم تمدّن نوين اسلامي، ميخواهيم كشورمان به اينجا برسد

.1394/08/20 - بيانات در ديدار رؤساي دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري

17

ما از علم ترويج ميكنيم، از صنعت ترويج ميكنيم، از اختراع و نوآوري ترويج ميكنيم، هر مبتكري و هر ابتكاري را با احترامِ تمام بر روي چشم مينشانيم - اين به جاي خود محفوظ - اما همان طور كه گفتيم، اصل قضيه جاي ديگر است؛ اصل قضيه، درست كردن سبك زندگي است، رفتار اجتماعي است، اخلاق عمومي است، فرهنگ زندگي است.

.1391/07/23-بيانات در ديدار جوانان استان خراسان شمالي

18

هرچه ميتوانيد، خودتان را از لحاظ علم و عمل و تزكيه و تقويت روح و تقويت جسم - همان طوري كه بارها عرض شده - آماده كنيد و ان‌شاءاللّه اين بار سنگين را به دوش بگيريد.

.1391/07/23-بيانات در ديدار جوانان استان خراسان شمالي

19

ما در دنيا پيشرو بوديم؛ پيشرو در علم بوديم، پيشرو در صنعت بوديم، پيشرو در تمدن‌سازي بوديم، پيشرو در فرهنگ بوديم؛ ديگران از ما ياد ميگرفتند، مي‌آموختند؛ چرا امروز همان طور نشود؟ همت جوانان ما و نگاه آنها به مقوله‌ي پيشرفت بايد آنجور باشد كه ما آن آينده را در نظر بگيريم.

1391/07/22-بيانات در اجتماع مردم اسفراين‌

20

علم مهم‌ترين ابزار پيشرفت و اقتدار ملّي است.

بيانات در ديدار رؤساي دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري (1394/08/20)

21

علم براي يك ملّت مهم‌ترين ابزار آبرو و پيشرفت و اقتدار است.

بيانات در ديدار رؤساي دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري (1394/08/20)

22

خوشبختانه باتوجه به همه مشكلات و تجربيات تاريخي تاريخ و تمدن اين سرزمين و پيشرفت هاي 25 سال اخير ثابت مي كند كه ملت بزرگ ايران قادر است در توليد و نوآوري علمي نيز به مرزهاي تازه اي دست يابد.

(مقام معظم رهبري 1385 )

 

23

بايد به مرحله اي از توانايي برسيم كه بتوانيم با استفاده از علم توليد ثروت بكنيم و از همان ثروت نيز براي پيشرفت علم بهره بگيريم.

ديدار بيش از يك هزار نفر از نخبگان جوان دانشگاهي87

24

آن روزي كه ما بتوانيم درآمد كشور را از راه دانش بدست آوريم و درِ چاههاي نفت را پلمپ كنيم آن روز روز خوبي براي ملت ايران خواهد بود.

 

25

بايد ايران را از محاصره‏اى كه كشورهاى جهان سوم در آن گرفتار آمده‏اند خارج كنيم و خود را به كاروان پيشرفت علم و دانش برسانيم.

ديدار استادان و فرزانگان علمى و دانشگاهى (8/8/1382)

 

26

من به همه‏ى جوانان و همه كسانى كه در راه علم حركت مى‏كنند، مؤكداً توصيه مى‏كنم كه رشته‏ى علم و تحقيق و نوآورى در دانش و زنده كردن روح ابتكار و خلاقيت و آفرينش درونى و حقيقى خود را رها نكنند. فعاليت و ابتكار و نوآورى و خلاقيت، اساس پيشرفت انسان و زندگى انسانى است. دست‏نشانده‏هاى دستگاه‏هاى قدرت در گذشته در كشور ما و امروز در بسيارى از كشورهاى وابسته‏ى اين منطقه سعى مى‏كنند تقليد را جايگزين فعاليت و ابتكار كنند.

ديدار كاركنان مجتمع مس سرچشمه (18/2/1384)

27

نوآوري اصلاً چيزي نيست كه اجازه لازم داشته باشد و كسي كه مي‏خواهد نوآوري كند، نبايد از كسي اجازه بگيرد. اگر ميداني وجود داشت، اين نوآوري و خلاقيّت به‏وجود خواهد آمد. من معتقدم نوآوري بايد در همه زمينه‏ها انجام گيرد.

روز انقلاب اسلامى و جوانان (13/11/1377)

28

ما علم را از ديگران فرا مي گيريم اما به شاگردي بسنده نمي كنيم بلكه بر سطح كنوني علم و دانش جهاني مي افزاييم و اين افق كار علمي در كشور ماست.

كاركنان مجتمع مس سرچشمه (18/2/1384)

29

بايد دقّت كنيم، فكر كنيم و به دنبال كشف ناشناخته‌ها باشيم. بايد همان استعدادى را كه گفته شد و بنده هم مى‌دانم مغز و فكر ايرانى آن را دارد، به‌كار بيندازيم. راههاى ميانبُر را پيدا كنيم و از بدعت و نوآورى در وادى علم، بيمناك نباشيم. اين حركت بايد در دانشگاهها و مراكز علمى و تحقيقاتى ما به صورت انگيزه‌اى عام، امرى مقدّس و يك عبادت تلقّى شود. همه‌ى رشته‌هاى علوم بايد به اين صورت درآيد. ما بايد اين جرأت را داشته باشيم كه فكر كنيم مى‌توانيم نوآورى كنيم.

در ديدار با اساتيد دانشگاه شهيد بهشتى‏ (22/2/1382)

 

30

توليد علم، فقط انتقال علم نيست؛ نوآوري علمي در درجه اوّلِ اهميت است. اين را من از اين جهت مي‏گويم كه بايد يك فرهنگ بشود. اين نو انديشي، فقط مخصوص اساتيد نيست؛ مخاطب آن، دانشجويان و كلّ محيط علمي هم است.

دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتى امير كبير (9/12/1379)

31

علاج دردها و مشكلات كشور در پيشرفت علمي است.

(13/7/1385)

32

ضروري است كه بتوان علم را بعنوان سلاح پيروزي در خدمت گرفته و آن را بعنوان يك مزيت ملي در خدمت توليد قرار داده و پژوهشهاي نو و ماندگار و جهاني بر جاي گذاريم . از اين رو اهميت بخشيدن به رويكردهايي ضروري است كه موجب برون رفت از وضع موجود شود و امكان فراهم آوردن درك ضرورت گذار از مرحله ي كنوني را در پرتو نهضت فراگير علمي و جنبش نرم افزاري ممكن سازد.

مقام معظم رهبري 1384

33

ما قله فناوري نانو را زود شناخته ايم؛ حال 2 چيز مهم است: يكي همت شماست كه حتما در اين مسئله كوتاه نياييد و از همه همت و توانايي هايتان استفاده كنيد، منظورم از همه همت و توانايي، همان دايره وسيعي است كه شما در برنامه فناوري نانو در نظر گرفته ايد يعني دانشمندان سرتاسر كشور شبكه آزمايشگاهي سرتاسر كشور و حتي دانشجو، دانشگاهي و دانش آموز، از همه اينها استفاده كنيد. دوم: كمك هايي كه بايد بشود و پشتيباني لازم كه با توجه به سرمايه گذاري دولت هاي جهان و هدف گذاري كسب يك تا 2 درصد بازار جهاني، براي رسيدن به آن بايد بودجه اي معادل 2 درصد سرمايه گذاري دولت هاي جهان به اين برنامه اختصاص داده شود.

 

34

اگر بخواهيد از لحاظ علمي پيش برويد، بايد جرأت نوآوري داشته باشيد. استاد و دانشجو بايد از قيد و زنجيره جزميگري تعريفهاي علمي القاء شده و دائمي دانستن آنها خلاص شوند.

دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتى امير كبير (9/12/1379)

سال 1396
سال 1395
سال 1394
تمامي حقوق اين وب سايت متعلق به مركز فناوري هاي نوين شهرداري اصفهان مي باشد.