اصفهان، پایگاه فرهنگ و تمدن اسلامی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
تأثير پساب بر اختلالات فيزيولوژيكي گياهان
مدير پژوهش، خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري اصفهان گفت: پروژه پژوهشي بررسي كيفي پساب و تأثير آن بر اختلالات فيزيولوژيكي گياهان در عرصه فضاي سبز ميدان ميوه و تره بار اصفهان در دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان انجام شده است.

سعيد ابراهيمي در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهار كرد: با توجه به كمبود آب، استفاده از پساب به عنوان يك منبع ارزشمند آب مطرح بوده و با گذشت زمان اهميت آن بيشتر نيز خواهد شد.

وي افزود: جهت استفاده صحيح و پايدار از اين منبع، بررسي كيفي پساب، تدوين استانداردها و ضوابط مناسب و الزام در رعايت استانداردهاي مربوط ضروري بوده و توجه به اين اصول مي‌تواند متضمن اثرات سودمندي همچون حفاظت كمي و كيفي منابع آب و خاك، كاهش آلودگي محيط زيست، كاهش اثرات مضر بهداشتي و كاهش اختلالات فيزيولوژيكي گياهان شود.

مدير پژوهش، خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري اصفهان با اشاره به روش انجام بررسي كيفي پساب و تأثير آن بر اختلالات فيزيولوژيكي گياهان در عرصه فضاي سبز ميدان ميوه و تره بار اصفهان، تصريح كرد: انجام مطالعات مربوط به پساب مورد استفاده براي فضاي سبز و مطالعات مربوط به فيزيولوژي گياهان چند ساله منطقه مورد مطالعه روش انجام اين پژوهش بوده است.

وي با بيان اينكه نتايج مطالعات مربوط به پساب مورد استفاده براي فضاي سبز شامل تعيين خصوصيات فيزيكوشيميايي و ميكربي پساب نمونه‌برداري شده شامل ,EC ,pH ,TDS ,Cl- ,TH ,Na+ كليفرم (كل و مدفوعي)، نيترات، COD و TSS در پنج نوبت و چربي و روغن، كربنات، بيكربنات و فلزات سنگين (سرب، نيكل، كادميوم، كروم، جيوه و آرسنيك) در دو نوبت بوده است، گفت: در اين فرايند مقايسه خصوصيات فيزيكو شيميايي و ميكروبي پساب با استانداردهاي ملي و جهاني جهت استفاده در فضاي سبز نيز انجام شده است.

ابراهيمي ادامه داد: نتايج مطالعات مربوط به فيزيولوژي گياهان چند ساله منطقه مورد مطالعه نيز تعيين شاخص‌هاي فيزيولوژيكي گياهان در مناطق آسيب ديده و شاهد شامل ارتفاع گياه، درصد سبزينگي(كلروفيل a و b)، شاخص سطح برگ و ميزان تاج پوشش، تعيين عناصر سنگين سرب، كادميوم و نيكل در گياهان مناطق آسيب ديده و معرفي شاخص‌ها و عوامل تأثيرگذار بر خشكيدگي گونه‌هاي گياهي فضاي سبز ميدان ميوه و تره بار را به همراه داشت.

وي تصريح كرد: با توجه به نتايج به دست آمده عوامل تأثيرگذار بر خشكيدگي گونه‌هاي گياهي فضاي سبز ميدان ميوه و تره بار شامل شور شدن خاك، سيستم آبياري ضعيف، TSS بالاي پساب، گچي و آهكي بودن خاك بعضي از مناطق مورد مطالعه، لايه غيرقابل نفوذ خاك، توسعه نيافتن افقي و عمودي ريشه‌ها و ناهماهنگي هندسه ريشه‌ها با پياز رطوبتي آبياري قطره‌اي است.

مدير پژوهش، خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري اصفهان با اشاره به ارائه دستورالعمل‌هاي كاربردي مديريت فضاي سبز ميادين ميوه وتره بار، گفت: در اين قسمت راهكارهايي جهت كاهش مشكلات موجود پيشنهاد شده كه با توجه به نتايج بدست آمده از آناليزهاي خاك و پساب، راهكارهاي پيشنهادي جهت كاهش مشكلات موجود شامل كود دهي و اعمال شخم‌هاي مناسب براي هوادهي بوده است.

وي افزود: با توجه به نتايج آناليز پارامترهاي نمونه‌هاي خاك، در تمامي خاك‌هاي نمونه برداري شده كمبود فسفر وجود دارد و بايد كود فسفره داده شود، جهت كاهش SAR اضافه كردن گچ، مواد آلي و گوگرد توصيه مي‌شود و در مواردي كه خاك سطح زيرين گچي است از مواد اصلاح كننده خاك جهت كاهش گچ و توزيع يكنواخت‌تر استفاده شود.

ابراهيمي تاكيد كرد: بر اساس پژوهش انجام شده بايد سيستم آبياري قطره‌اي ميدان ميوه و تره بار مجدداً متناسب با عمق توسعه ريشه و افزايش سن درختان باز طراحي شود و آبياري زيرزميني پس از اصلاح سيستم آبياري قطره‌اي با استفاده از لوله‌هاي اسپاگتي و قرارگيري آن در داخل حفره‌هاي پر شده توسط شن يا سيليس تا عمق حدود 30 سانتي‌متر توزيع آب را براي درختان متناسب كند.

وي ادامه داد: همچنين مخزن اصلي آبياري قطره‌اي به منظور كاهش لجن شسته شود و مخزن كود در سيستم فيلتراسيون در نظر گرفته شود.

تاریخ:
1398/11/19
تعداد بازدید:
56
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.