به سایت سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری اصفهان خوش آمدید.

سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
شنبه 02 بهمن 1400

مشخصات کلی

علی اکبر رسالت
محمد حسن
مدیرعامل
1400/09/11 09:24

تحصیلات

  • لیسانس حسابداری
  • کارشناسی ارشد مدیریت

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانحسابرسی ارشد داخلی13741382
مناطق 2-3-6-10 شهرداری اصفهانمعاون اداری مالی13821394
منطقه 11 شهرداری اصفهانمدیر13941397
منطقه 8 شهرداری اصفهانمدیر پروژه پرتمان13971400
سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهانمدیرعامل1400در حال خدمت
کد محتوا 685